Reference

Z udeležbo na seminarjih in predavanjih so nam zaupali:

 • Univerza v Ljubljani
 • Primorsko svetovalno središče Koper – Primss
 • Osnovna šola Vrhovci, Ljubljana
 • Društvo za pomoč VHG, Kranj
 • Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija
 • Osnovna šola Prule, Ljubljana
 • Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani
 • Osnovna šola Kašelj, Ljubljana
 • Društvo za delo z mladimi v stiski »Žarek«, Jesenice
 • Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik
 • Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce
 • Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah
 • RTV SLO
 • Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije
 • Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
 • Osnovna šola  Bistrica ob Sotli
 • Študentski klub Šentjur pri Celju
 • Dijaški in študentski dom Novo mesto
 • Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana
 • Vrtec Mladi rod, Ljubljana
 • Dijaški dom Bežigrad, Ljubljana
 • Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje
 • Dom upokojencev Idrija
 • Dom upokojencev Podbrdo
 • Vzgojno Varstveni Zavod Antona Medveda, Kamnik
 • Center za socialno delo Nova Gorica
 • Osnovna šola Vransko
 • Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije – SKEI
 • Osnovna šola Polzela
 • Osnovna šola Litija
 • Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
 • Osnovna šola Hruševec, Šentjur
 • ZD dr. Antona Drolca Maribor
 • Osnovna šola Dramlje
 • Center za socialno delo Grosuplje
 • Gimnazija Velenje
 • Osnovna šola Vuzenica
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
 • Zdravstveni dom Zagorje
 • OZ Rdečega Križa Ribnica
 • Osnovna šola Kidričevo, Ptuj
 • REVIVIS Ptuj
 • Ambulanta za bioresonanco, Rogaška Slatina
 • Osnovna šola Vavta Vas
 • SVZ Vitadom, PE Dom za starejše Bor, Črni vrh nad Idrijo
 • Osnovna šola Narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log
 • Osnovna šola FS Finžgarja, Lesce
 • Zdravstveni dom Ljubljana – Bežigrad
 • Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • Osnovna šola Simona Gregorčiča, Kobarid
 • Osnovna šola Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem
 • Dvornik d.o.o., Velenje
 • Socialno varstveni zavod Dutovlje
 • Osnovna šola Bratov Letonja, Šmartno ob Paki
 • Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
 • Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
 • Osnovna šola Bizeljsko
 • Osnova šola n.h. Maksa Pečarja, Črnuče
 • Društvo življenje brez nasilja, Novo mesto
 • Društvo Projekt človek, Ljubljana
 • ZZZS
 • Center za socialno delo Novo mesto
 • Osnovna šola 8. talcev
 • Občina Trbovlje
 • Zdravstveni dom Ljubljana
 • Center za socialno delo Jesenice
 • Osnovna šola Gustava Šeliha, Velenje
 • Center za socialno delo Idrija
 • Zasebna ambulanta splošne medicine Munda Marije, Borovnica
 • Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem SVIT, Koper
 • Centralna medicinska knjižnica
 • Zdravstveni dom Novo mesto
 • Zdravstveni dom Škofja Loka
 • Dijaški dom Lizike Jančar, Maribor
 • Društvo Up, Ljubljana
 • Osnovna šola Mengeš
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 • Osnovna šola Trzin
 • Dom ob Savinji, Celje
 • Mestna občina Ljubljana
 • Inštitut za rehabilitacijo Maribor
 • Šentprima Ljubljana
 • Osnovna šola Ivana Cankarja, Vrhnika
 • Društvo OZARA Slovenije
 • Center za socialno delo Maribor
 • Slovenska filantropija Ljubljana
 • Osnovna šola Miren
 • Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
 • Varstveno delovni center Novo mesto
 • Šolski center Ljubljana
 • Vitanest d.o.o., Nova Gorica
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Dom starešjih občanov Ajdovščina
 • Osnovna šola Polje, Ljubljana
 • Center za usposabljanje, delo in varsto Črna na Koroškem
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča
 • Osnovna šola Toneta Čufarja, Maribor
 • Varna hiša celje in SOCIO
 • Šolski center Postojna
 • Gimnazija Kranj
 • Center za socialno delo Ravne na Koroškem
 • Novi paradoks, Ljubljana
 • Osnovna šola Prebold
 • Društvo VEZI, Sežana
 • Javni zavod Mladi zmaji, Ljubljana
 • Mestna knjižnica Ljubljana
 • Skupnost socialnih zavodov Slovenije
 • Glasbena šola Radovljica
 • Center za usposabljanje invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vipava
 • ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
 • Gimnazija Koper
 • Socialna zbornica Slovenije
 • Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij Ljubljana
 • Osnovna šola Preska, Medvode
 • Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec
 • Osnovna šola Ivana Grahorja, Škofja Loka
 • Društvo Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
 • Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
 • Osnovna šola Lucija
 • Občina Škofljica
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
 • Univerza Ljubljana – Ekonomska fakulteta Ljubljana, Pedagoški center
 • Univerza Ljubljana – Ekonomska fakulteta Ljubljana, Center za svetovanje in razvoj študentov
 • Osnovna šola Šmihel Novo mesto
 • Šolski center Rudolfa Meistra Kamnik
 • Osnovna šola Elvire Vatovec Prade
 • Univerza v Mariboru – Fakulteta za gradbeništvo